Online journal (www.statoechiese.it)
Online from january 2007
Menu

Hic sunt leones: la Chiesa in Africa e in Europa

SOMMARIO: 1. La paura e la speranza – 2. La Chiesa e l’identità europea – 3. La Chiesa e l’inculturazione in Africa.

Download in PDF format